Buwan ng Wika

Posted by: Karla Mae Ramirez, 2013-08-28

Taun-taon nating ipinagdiriwang ang Buwan ng Wikang Pambansa  sa pamumuno ng Komisyon ng  Wikang  Filipino (KWF) at sa taong ito , “Wika natin  ang daang matuwid “  ang siyang   naging  tema .  Sa pagtutulungan  ng  Departamento  ng  Wikang  Filipino sa pamumuno  ni Gng.  Merlyn  C. Maniego , Ph.D  at  ni G. Edelito  C. Aglaud  ng  Likas  Filipino  Club , muli na namang  nakiisa  ang mga Saletino  sa naturang  selebrasyon noong  Agosto  2, 2013.

1. Nagagamit ng mahusay at wasto  ang wika sa pagpapaabot  ng karunungan  at damdamin ng mga Saletino hinggil  sa mga napapanahong isyu
2. Nakapaghahayag  ng matayog  at mabuting  adhikain layunin  at mithiin  sa pagpapalaganap  ng kapayapaan , kaayusan  at pagpapatatag  ng ugnayan  higit ditto sa unibersidad   
3. Ginigising ang mataas  na kamalayan  at malalim na pagmamalasakit  ng mga mag-aaral sa kalikasan  at kapaligiran  ng Unibersidad  ng  La Salette   sa pagpapanatili  ng kalinisan , kaayusan  at kaunlaran  nito. 
4. Naiaangat at nalilinang  ang kakayahan , kasanayan  at talent  ng mga  Saletinong  mag-aaral  sa aspetong  sosyal ,  intelektuwal  , sikolohikal  at  espiritwal .
5. Napapalalim  ng mga Saletino  ang kanilang ugnayan  sa sarili ,  kapwa ,  kalikasan at sa Dakilang Lumikha.

Ito ay sinimulan  ng isang banal na Misa nuong ika -2 ng Agosto at sinundan  naman ng isang maikling palatuntunan sa pamumuno  ng mga opisyal  ng Lakas  Filipino Club (LFC) . Kaugnayan nito, nagkaroon  ng iba’t -ibang  mga patimpalak ; Paggawa ng Islogan  at Poster , Pagtatalumpati  Pagsusulat ng  Sanaysay , Tableau,  Paghahabi ng Tula, Pagbabalagtasan , at Pagbabalitang Panradyo.

Inilunsad din ngayong taon ang patimpalak na “Operasyon linis paligid , Silid ko linis ko , Tapat ko  Linis ko “ sa layuning mabuksan  ang bawat  puso ng  Saletino  upang maging  isang responsableng  estudyante ngayon at sa hinaharap.

Bilang pagtatapos  ng nasabing pagdiriwag , nagkaroon ng  ng pagbibigay  parangal sa mga  nanalo  sa iba’t-ibang  patimpalak  at bukod  dito nabigyan  din ng gawad pagkilala ang mga hurado at mga estudyanteng   nakiisa  upang maidaos  ang Buwan ng wika.

Ang mga sumusunod  ay ang mga nanalo  sa iba’t ibang patimpalak:

POSTER:

Unang Gantimpala -Vergel Gumoal
Ikalawang Gantimpala - DJ Pasoquin
Ikatlong Gantimpala - Gretchen Joy Cardona

ISLOGAN

Unang Gantimpala - Lemmuel James Josue
Ikalawang Gantimpala - Eureka Sibayan
Ikatlong Gantimpala - Lezel Gampoy

SANAYSAY

Unang Gantimpala - Janice Cailing
Ikalawang Gantimpala - Vince Palattao
Ikatlong Gantimpala - Princess Samaniego

TULA

Unang Gantimpala - Kathleen Navor
Ikalawang Gantimpala - Jamaica Santos
Ikatlong Gantimpala - Aira Pangilinan

TALUMPATI

Unang Gantimpala - Dwight Arellano
Ikalawang Gantimpala - Dimsdale Enriquez
Ikatlong Gantimpala - Jamaica Labrador

BALAGTASAN

Unang Gantimpala - CAS
Ikalawang Gantimpala - CEA
Ikatlong Gantimpala - COA

TABLEU

Unang Gantimpala - COED
Ikalawang Gantimpala - CEA
Ikatlong Gantimpala - CAS

BALITANG PANRADYO

Unang Gantimpala - CAS
Ikalawang Gantimpala - COA 1B
Ikatlong Gantimpala - COA 1A

Search Articles

Latest News