ULS marks its 15th “ANNIVERSITY”

Posted by: Antonio Narciso III, 2014-07-08

University of La Salette solemnized its 15th anniversary as a university “anniversity” on June 25, 2013, at the New Gymnasium.


The celebration was blessed with a holy mass presided by Rev. Fr. Stevan Munar, M.S. Right after the holy Eucharist, Mr. Benedict Santiago, Dean of the Student Services, and Ms. Maricon Lagayan, Mass Communication Instructor, took over the stage as the masters of ceremony. The emcees led the achievements of the University in the past 15 years, and the a glimpse of the history of the Apparition of our Lady of La Salette. The final part of the program was a basketball friendship match between the ULS faculty and staff and the Northeastern College. For which the ULS team won.

The second part of the anniversity was the departmental acquaintance party held in the afternoon of the same day. As was tradition each department was assigned venues for their own programmed activities. The gathering served as a family day for everyone, especially for the freshmen and transferees; to get to know others to have a fresh start for the school year.

ULS –JPIANs ascend in Annual Regional Convention

Posted by: Jhezanne Curammeng, 2013-09-30

The Junior Philippine institute of  of  Accountants -  ULS   chapter  was awarded  as the champion in the over all  Non – Academic Competitions  and First Runner  - up in the over all academic competitions  during  the Annual Regional  (ARC) held at the University  of La Salette , September 26-29,2013.

This  event  aimed to elevate  and show  the culture  of JPIANs  empowered  with  its theme ,         “Celebrating  Cultures ,   the JPIANs  Way …” . It  was spearheaded  by the regional  officers  of National federation  of  Junior  Philippine Institute  of   Accountants  (NFJPIA)    and was  participated  by 14 accredited  local chapters  entire the  region.

The four - day event  started  with a simple orientation  to all of the delegates of the different  contested activities of the convention  as well  as the different  venues where they  will  be held   .The activities  that the ULS – JPIANs  have participated  were  quiz  bees ,sayawit ,  chamber  theater , speech choir ,  extemporaneous  speech , amazing race , debate , case  study , sports ,  and the Mr.  & Ms.  Ambassador off  Good will  which was highlight off  the said convention.

During the convention , ULS – JPIANs  manifested  their  wits  and talents  and bagged most of the major awards.

ACADEMIC COMPETITIONS

SGV Cup : First runner - up, Jimwell Bartolome 
Arthur  Sonday Cup : 2nd runner – up, Jimwell  Bartolome  & Diana Manuel
Basic  Accounting  Wizard :  Champion, Arlene  Gaffud       
Deliotte 1 : 1st  runner – up, Regil  Mark  Bayya
Deloitte 2 : Champion, Shaira Anne Bacani  
Case  Study : 1st runner- up, Allen Jade  Inson , Lindon  Ong &  Jojie  Pallaya
Debate : 1st  runner- up, Jacel  Domingo , Lindon  Ong & Jojie  Pallaya       
Best Educator : Champion, Lindon Ong  & 1st runner –up, Farhan  Mateen             

NON-ACADEMIC COMPETITIONS

Mr. Ambassador  of Goodwill : Rico  Reyes
Ms. Ambassador of Goodwill : 1st  runner –up, Dimple Palattao   
Chamber  Theater : 1st runner –up 
Speech Choir : 1st runner – up 
Sayawit  : 1st runner –up 
Amazing Race : 1st  runner-up
Basketball: 2nd runner up
Volleyball: Champion
Table Tennis:
1st runner-up (singles-Female), Lara Nympha Ochinang & Meriza Rivera
Champion (single-Male), Raye Gaspar
Champion(Doubles-Female), Lara Nymapha Ochinang & Meriza Rivera
Champion (Doubles-Male),Christain Aquino & Raye Gaspar

Buwan ng Wika

Posted by: Karla Mae Ramirez, 2013-08-28

Taun-taon nating ipinagdiriwang ang Buwan ng Wikang Pambansa  sa pamumuno ng Komisyon ng  Wikang  Filipino (KWF) at sa taong ito , “Wika natin  ang daang matuwid “  ang siyang   naging  tema .  Sa pagtutulungan  ng  Departamento  ng  Wikang  Filipino sa pamumuno  ni Gng.  Merlyn  C. Maniego , Ph.D  at  ni G. Edelito  C. Aglaud  ng  Likas  Filipino  Club , muli na namang  nakiisa  ang mga Saletino  sa naturang  selebrasyon noong  Agosto  2, 2013.

1. Nagagamit ng mahusay at wasto  ang wika sa pagpapaabot  ng karunungan  at damdamin ng mga Saletino hinggil  sa mga napapanahong isyu
2. Nakapaghahayag  ng matayog  at mabuting  adhikain layunin  at mithiin  sa pagpapalaganap  ng kapayapaan , kaayusan  at pagpapatatag  ng ugnayan  higit ditto sa unibersidad   
3. Ginigising ang mataas  na kamalayan  at malalim na pagmamalasakit  ng mga mag-aaral sa kalikasan  at kapaligiran  ng Unibersidad  ng  La Salette   sa pagpapanatili  ng kalinisan , kaayusan  at kaunlaran  nito. 
4. Naiaangat at nalilinang  ang kakayahan , kasanayan  at talent  ng mga  Saletinong  mag-aaral  sa aspetong  sosyal ,  intelektuwal  , sikolohikal  at  espiritwal .
5. Napapalalim  ng mga Saletino  ang kanilang ugnayan  sa sarili ,  kapwa ,  kalikasan at sa Dakilang Lumikha.

Ito ay sinimulan  ng isang banal na Misa nuong ika -2 ng Agosto at sinundan  naman ng isang maikling palatuntunan sa pamumuno  ng mga opisyal  ng Lakas  Filipino Club (LFC) . Kaugnayan nito, nagkaroon  ng iba’t -ibang  mga patimpalak ; Paggawa ng Islogan  at Poster , Pagtatalumpati  Pagsusulat ng  Sanaysay , Tableau,  Paghahabi ng Tula, Pagbabalagtasan , at Pagbabalitang Panradyo.

Inilunsad din ngayong taon ang patimpalak na “Operasyon linis paligid , Silid ko linis ko , Tapat ko  Linis ko “ sa layuning mabuksan  ang bawat  puso ng  Saletino  upang maging  isang responsableng  estudyante ngayon at sa hinaharap.

Bilang pagtatapos  ng nasabing pagdiriwag , nagkaroon ng  ng pagbibigay  parangal sa mga  nanalo  sa iba’t-ibang  patimpalak  at bukod  dito nabigyan  din ng gawad pagkilala ang mga hurado at mga estudyanteng   nakiisa  upang maidaos  ang Buwan ng wika.

Ang mga sumusunod  ay ang mga nanalo  sa iba’t ibang patimpalak:

POSTER:

Unang Gantimpala -Vergel Gumoal
Ikalawang Gantimpala - DJ Pasoquin
Ikatlong Gantimpala - Gretchen Joy Cardona

ISLOGAN

Unang Gantimpala - Lemmuel James Josue
Ikalawang Gantimpala - Eureka Sibayan
Ikatlong Gantimpala - Lezel Gampoy

SANAYSAY

Unang Gantimpala - Janice Cailing
Ikalawang Gantimpala - Vince Palattao
Ikatlong Gantimpala - Princess Samaniego

TULA

Unang Gantimpala - Kathleen Navor
Ikalawang Gantimpala - Jamaica Santos
Ikatlong Gantimpala - Aira Pangilinan

TALUMPATI

Unang Gantimpala - Dwight Arellano
Ikalawang Gantimpala - Dimsdale Enriquez
Ikatlong Gantimpala - Jamaica Labrador

BALAGTASAN

Unang Gantimpala - CAS
Ikalawang Gantimpala - CEA
Ikatlong Gantimpala - COA

TABLEU

Unang Gantimpala - COED
Ikalawang Gantimpala - CEA
Ikatlong Gantimpala - CAS

BALITANG PANRADYO

Unang Gantimpala - CAS
Ikalawang Gantimpala - COA 1B
Ikatlong Gantimpala - COA 1A

Search Articles

Latest News